info@aida.se   031-81 71 01

Hemtjänst

Hemtjänst

Hemtjänst inom Aida handlar om att få uppleva ett stort engagemang som följer den linje av värderingar som socialtjänsten utformat. Vi lyssnar och värdesätter dina önskemål och med hjälp av en kontaktperson strävar vi efter att skapa kontinuitet. Vi stöttar dig till att kunna bo kvar i hemmet samt skapa en plan med dina önskemål och rutiner.

Vi utför allt inom service och omsorg, dessutom finns det tilläggstjänster om man känner att omfattningen av hemtjänsten inte täcker alla behov eller önskemål.

Frågor och Svar:
Hemtjänst:
Du ansöker om hemtjänst hos din kommun. Du kan ha rätt till hemtjänst om Du på grund av ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom har svårigheter med att klara de dagliga sysslorna i hemmet. Målet med hemtjänsten är att ge stöd och hjälp för att underlätta Din vardag och göra det möjligt för Dig att bo kvar hemma.

Hur väljer jag hemtjänstföretag?
Gå in på din kommuns hemsida och leta upp nummer till enheten för hemtjänst. Du kan också ringa oss för vägledning. 031-817101

Hur gör jag om jag vill byta hemtjänstföretag/assistansföretag?
Du meddelar Din biståndshandläggare som kommer att flytta över Dig till den nya utföraren som Du har valt.

Vad kan hemtjänsten hjälpa mig med?
- Personlig omvårdnad och hygien
- Skötsel av hemmet
- Inköp och andra ärenden
- Boendestöd
- Matleveranser
- Följeslagare till läkare, tandläkare, vårdcentral med mera
- Följeslagare på promenader och övriga aktiviteter
- Hjälp att hantera mediciner
- Tillsyn
- Trygghetslarm
- Avlösning för anhöriga som vårdar

Vad kostar hemtjänsten
Det är en taxa som är detsamma som om Du har väljer kommunen eller ett privat företag.

Vem ersätter om hemtjänsten orsakar materiella skador?
Hemtjänsten som ersätter de skador som de orsakar.

Om jag är missnöjd med min kontaktperson eller med hemtjänsten, vad kan jag göra då?
Du pratar med arbetsledaren för företaget som utför Din hemtjänst och frågar om Du kan byta kontaktperson.© 2010 - 2022 Aida Vårdservice. All rights reserved. Webbdesign

  info@aida.se    031-81 71 01