info@aida.se   031-81 71 01

Om Aida

Om Aida

Företaget har lång erfarenhet av äldreomsorg och funktionshinder. Med erfarenheten har utveckling skett till att kunna utföra arbetet med hemtjänst och assistans på ett värdigt och omsorgsfullt sätt.

Aida vårdservice bär med sig en kultur med en strävan till att vilja utvecklas genom engagemang och glädje. Personalen består av sjuksköterskor, undersköterskor samt omsorgspersonal med erfarenhet av att arbeta inom äldreomsorgen och funktionshinder. Dessutom har vi också möjligheten att erbjuda flerspråkig personal. Vi är ödmjuka och strävar efter att förbättra oss när det brister.© 2010 - 2022 Aida Vårdservice. All rights reserved. Webbdesign

  info@aida.se    031-81 71 01