Hemtjänst

Hemtjänst

 

Genom ålder eller funktionshinder kan dina förutsättningar förändras, så att du behöver hjälp för att kunna bo kvar i ditt hem. Om du behöver stöd för att klara din vardag i hemmet kan du ansöka om hemtjänst hos kommunens biståndshandläggare.
 

Utifrån kommunens beslut gör vi tillsammans upp en individuell genomförandeplan där det framgår hur hjälpen ska utförras.

Hemtjänsten består av insatser, det finns två huvudtyper:
 

  • Serviceinsatser: Inköp (matinköp, apoteksinköp), städning, tvätt och annat stöd för dig.

  • Omvårdnadsinsatser: Hygien, hjälp med uppstigning och kvällsbestyr, hjälp vid måltider.

 

 

Hjälp med handräckning av mediciner.

Vi kan också vara sjukvården behjälplig genom delegering av mediciner och insulinsprutor. Hjälpen kan också bestå av övningar som sjukgymnast eller arbetsterapeut delegerat till vår personal.

 

Personal

Aida erbjuder personal som har erfarenhet av yrket och/eller har undersköterskeutbildning.

All personal talar svenska och många har dessutom annan språkkompetens och erfarenheter av flera kulturer. Det kan vara en lättnad och till glädje att personal talar ditt språk och förstår din kulturella bakgrund.

Vår personal genomgår regelbundet utbildning i bland annat delegering och förflyttningsteknik. Att vår personal har delegering innebär att de har rätt att ge ut medicin och insulin till personer som har ett medicinövertag.

 

Tilläggstjänster

Som hemtjänstkund hos Aida har du möjlighet att köpa till tilläggstjänster som ligger utanför den ordinarie hemtjänsten. Så som hushållsnära tjänster t.ex. storstädning, trädgårdsskötsel eller snöskottning. Kostnaden för tilläggstjänster som ingår i begreppet hushållsnära tjänster ger rätt till ROT-avdrag vilket innebär en skattereduktion på 50 procent.

 

Valfrihet

Aida bedriver i nuläget hemtjänst i Mölndal, Partille, Västra Härryda och centrala Kungälv.

Dessa kommuner har infört 

LOV - Lagen om valfrihetssystem inom vård och omsorg

Valfrihetessystemen ger dig möjligheten att välja mellan olika företag som levererar tjänster inom vård och omsorg istället för samma tjänster i kommunens regi.

I och med att priserna styrs av kommunens prisschabloner konkurrerar alla utövande företag på lika villkor. Det kostar alltså lika mycket oavsett utövare. Konkurrensen sker istället på de mjuka värdena som att få en bra kontinutet på besöken eller särskild språkkompetens.

Det står dig fritt att byta utförare om man inte är nöjd eller vill prova någon annan. Läs mer på respektive kommuns hemsida.

Mölndal

Partille

Härryda

Kungälv

 

Så här väljer du Aida

Hemtjänst beviljas av biståndsbedömningsenheten i din kommun.

En biståndshandläggare går tillsammans igenom ditt behov av hemtjänst

Biståndshandläggaren beslutar om huruvida du har rätt till bistånd och i så fall i vilken omfattning. Även avgiften som skall betalas till kommunen för ditt bistånd slås fast. Avgiften betalas alltså direkt till kommunen.

Biståndshandläggare skall informera dig om vilka utförare, av de kommunen har avtal med, som har kompetens att utför dina beviljade insatser.

Ur denna lista kan du sedan välja den utförare som du känner passar just dig bäst. Du är välkommen att kontakta oss och ställa frågor.

Våra kontaktuppgifter

Här är du välkommen att ställa frågor

Namn:


E-post:


Telefon:


Fråga:


 

 

Copyright © 2015 Aida. Alla rättigheter är reserverade. Göteborg - Sweden Webbyrå i Mölnlycke.